اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۹

اعمال قواعد امری در داوری تجاری بین المللی «ویراست دوم»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۹۳۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفوم و قلمرو قواعد آمره
2- چگونگي حاکميت قواعد امري در داوري تجاري بين المللي
3- اثر عدم اعمال قواعد امري در داوري تجاري بين المللي
4- اثر عدم اعمال قواعد امري تا قبل از شناسايي و اجراي راي داور
5- تعارض دادگاه ها
6- اعمال تمام قواعد امري
7- انتظارات و توقعات مشروع طرفين
8- قواعد تکميلي و اصل استقلال طرفين در داوري تجاري بين المللي
9- قواعد امري فراملي
10-...