اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۰ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه اینترنتی (بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۵۶۹

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۱۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف و اقسام نام دامنه در شبكه جهاني
2-نظام حقوقي نام دامنه
3-نقض قواعد حقوقي مرتبط با نام دامنه و روشهاي حل و فصل اختلافات و ضمانت اجراها
4-روشهاي حل و فصل اختلافات
5-مراكز ثبت نام دامنه و مقررات حاکم بر آن
6-محدوديت هاي انتخاب نام دامنه
7- ماهيت حقوقي نام دامنه
8-ماهيت، احکام و آثار قرارداد ثبت نام دامنه
9-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه