اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۲۸

مختصر حقوق قراردادهای اداری ( بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۲۹

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۱۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني تاريخي، تفاوت عقد و قرارداد و شناسايي جايگاه، تعريف و مشخصات قراردادهاي اداري
2- انواع قراردادهاي اداري
3- انواع قراردادهاي سازمان‌هاي اداري
4- اصول حاکم بر خدمات عمومي
5- تفاوت در اصول حاکم بر انعقاد قرارداد
6- تفاوت از جهت صلاحيت انعقاد باتوجه‌به نظري? «نمايندگي»
7- تفاوت از جهت تشريفات لازم در انعقاد قرارداد
8- فورس‌ماژور (قو? ‌قاهره)
9- تقصير يکي از طرفين قرارداد
10- امور غيرقابل‌پيش‌بيني
11- ....