اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۰حقوق مدنی ارث جلد1«موجبات، شرایط، موانع، حقوق و دیون، حجب» «بازچاپ1401»

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۶۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- موجبات ارث و طبقات مختلف وراث
2- موت مورث
3- وجود وارث
4- وجود تركه براي مورث
5- قتل _ کفر _ لعان_ تولد از زنا
6-مالکيت متزلزل وراث
7- حقوق و ديون متعلق به ترکه
8- حجب از اصل ارث
9- حجب از بعض ارث
10-.....