جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۱

حقوق مدنی ارث جلد1«موجبات، شرایط، موانع، حقوق و دیون، حجب»

پدیدآوران:
دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۶۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۹۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- موجبات ارث و طبقات مختلف وراث
2- موت مورث
3- وجود وارث
4- وجود تركه براي مورث
5- قتل _ کفر _ لعان_ تولد از زنا
6-مالکيت متزلزل وراث
7- حقوق و ديون متعلق به ترکه
8- حجب از اصل ارث
9- حجب از بعض ارث
10-.....