اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۸۳حقوق مدنی ارث جلد2 «تقسیم، تعیین سهم الارث، امور ترکه» (بازچاپ1401)

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۷۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- فرض و صاحبان فروض _ قرابت و صاحبان قرابت
2- وراثي که گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند
3- سهم الارث وراث طبقه اول_ سهم الارث وراث طبقه دوم_
سهم الارث وراث طبقه سوم
4- سهم الارث خنثي _ توارث زوجين
5- محل تحقق ارث و دادگاه صلاحيت دار
6- مهر و موم ترکه،برداشتن مهروموم _ تحرير ترکه
7- قبول يا رد ترکه_ تصفيه ترکه _ تقسيم ترکه
8- ترکه متوفاي بلاوارث _ تصديق انحصار وراثت
9- ....