جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۹

حقوق مدنی ارث جلد2 «تقسیم، تعیین سهم الارث، امور ترکه»

پدیدآوران:
دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۷۳

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۹۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- فرض و صاحبان فروض _ قرابت و صاحبان قرابت
2- وراثي که گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند
3- سهم الارث وراث طبقه اول_ سهم الارث وراث طبقه دوم_
سهم الارث وراث طبقه سوم
4- سهم الارث خنثي _ توارث زوجين
5- محل تحقق ارث و دادگاه صلاحيت دار
6- مهر و موم ترکه،برداشتن مهروموم _ تحرير ترکه
7- قبول يا رد ترکه_ تصفيه ترکه _ تقسيم ترکه
8- ترکه متوفاي بلاوارث _ تصديق انحصار وراثت
9- ....