اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶۹

آیات الاحکام «حقوقی - کیفری» (بازچاپ1401)


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۴۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۴۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اموال مشروع و نامشروع
2- آيات الاحکام عقور
3- احوال شخصيه
4- آيات الاحکام قضا و شهادت
5- آيات الاحکام جزا