جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۷

آیات الاحکام «حقوقی - کیفری»


شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۴۴۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۴۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۷۸۳۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اموال مشروع و نامشروع
2- آيات الاحکام عقور
3- احوال شخصيه
4- آيات الاحکام قضا و شهادت
5- آيات الاحکام جزا