جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۰

آموزش دوره حقوق مدنی «1 تا 8» «نموداری» «بازچاپ1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۸۹۰

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۷۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اشخاص و محجورين
2-اموال و مالكيت
3- تعهدات قراردادي
4- مسئوليت مدني (ضمان قهري)
5- حقوق خانواده
6- عقود معين
7- وصيت و ارث
8- منابع مورد مطالعه و استفاده
9-