اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۵۳

زبان انگلیسی عمومی جلد 2 «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۱۸۷

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- Constitution And Its Interpretation
2- The Grand Jury
3- Forensic Science
4- Computer Crimes
5- Dissolution Of Marriage
6- Fight Against Corruption
7- The Federal Surface Mining Act
8- The Law Of Succession And Property
9- The Law Of Torts