اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۲۷

آثار قراردادها و تعهدات «حقوق مدنی جلد3»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۰۷۲

سال چاپ:۱۴۰۲

۴۰۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- طرف قرارداد
2 - قائم مقام طرف قرارداد
3 - شرايط الزام متعهد به انجام تعهد
4 - مانع الزام به انجام تعهد
5 - موارداشتراک و جدايي مسؤوليت قراردادي و غيرقراردادي
6 - شرايط و مباني مسؤوليت قراردادي
7 - توافق طرفهاي قرارداد درمورد خسارت تخلف ازانجام تعهد
8 - سرايت اثر اصلي عقد به سود شخص ثالث
9 - شرط ضمن عقد به سود شخص ثالث
10 ـ احکام مشترک و روابط بين اطراف تعهد به سود ثالث