جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۰

آثار قراردادها و تعهدات «حقوق مدنی جلد3»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۰۷۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۹
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۳۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- طرف قرارداد
2 - قائم مقام طرف قرارداد
3 - شرايط الزام متعهد به انجام تعهد
4 - مانع الزام به انجام تعهد
5 - موارداشتراک و جدايي مسؤوليت قراردادي و غيرقراردادي
6 - شرايط و مباني مسؤوليت قراردادي
7 - توافق طرفهاي قرارداد درمورد خسارت تخلف ازانجام تعهد
8 - سرايت اثر اصلي عقد به سود شخص ثالث
9 - شرط ضمن عقد به سود شخص ثالث
10 ـ احکام مشترک و روابط بين اطراف تعهد به سود ثالث