اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۸رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف «بازچاپ 1402»

دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۷۱۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۵۸۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدي
2- آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
3- دستور العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مصوب 1365/3/27 سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
4- آيين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
5- قانون ابطال اسناد فروش رقابت ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/1/28 با الحاقات بعدي
6- قانون تفسير قانون ابطال اسناد فروش رقابت ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371
7- .....