جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۱

رویه های قضایی حاکم بر مقررات وقف «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۷۱۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۵۸۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363/10/2 با الحاقات بعدي
2- آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
3- دستور العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مصوب 1365/3/27 سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
4- آيين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي
5- قانون ابطال اسناد فروش رقابت ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/1/28 با الحاقات بعدي
6- قانون تفسير قانون ابطال اسناد فروش رقابت ، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371
7- .....