اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۴۳حقوق اداری جلد 1 (بازچاپ1402)

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۰۸۳

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تعريف حقوق اداري
2-مباني حقوق اداري
3- منابع حقوق اداري
4- شخصيت حقوقي سازمان هاي اداري
5-سازمان هاي اداري متمرکز و غيرمتمرکز
6- ديوان عدالت اداري
7- سازمان بازرسي کل کشور