اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۳۹حقوق اداری جلد 2 (بازچاپ1402)

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۰۹۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني و مفاهيم مأموران به خدمات عمومي
2- ورود به خدمات کشوري
3- حقوق
4- تکاليف
5- مسئوليت مقاماتعالي دولت
6- مسئولت مستخدمين عمومي