اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۹تاریخ تحولات حقوق کیفری «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۹۳

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۱۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تحولات حقوق کيفري از عهد باستان تا قرن هيجدهم
2- تحولات حقوق کيفري از قرن هيجدهم تاکنون
3- ويژگي‌هاي حقوق کيفري در عهد باستان و قرون وسطي
4- تحولات حقوق کيفري در پرتو آموزه‌هاي مکتب کلاسيک
5- تأثير آموزه‌هاي فلسفي بر تحول حقوق کيفري
6- تأثير آموزه‌هاي مکتب تحققي بر تحول حقوق کيفري
7-تحولات حقوق کيفري در پرتو آموزه‌هاي جرم شناسي واکنش اجتماعي
8-تحولات حقوق کيفري در پرتو آموزه‌هاي بزه ديده‌شناسي
9-تحولات حقوق کيفري در پرتو آموزه‌هاي عدالت ترميمي