اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۱

مباحث تحلیلی از حقوق مدنی «بازچاپ1401» «دوره کارشناسی ارشد»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۳۰۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- انتقال مالکيت و ضمان معاوضي
2- نحوه تشکيل قرارداد
3- انتقال مالکيت
4- انتقال ضمان معاوضي
5 - مطالعه تطبيقي
6 - ايجاب در قانون تجارت الکترونيک مصوب 1382
7- قبولي در حقوق تجارت الکترونيکي
8- زمان اعتبار قبول قراردادهاي فوري
9 -زمان و مکان انعقاد قرارداد
10- ...