اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۸

حقوق انتخابات دموکراتیک بازچاپ 1400

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۳۰۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تفکر انتخابات دموکراتيک
2- مباني نظري انتخابات دموکراتيک
3-اصول حاکم بر انتخابات دموکراتيک
4-کار ويژه هاي انتخابات در نظام دموکراتيک
5- چارچوب قانوني
6-نظام انتخاباتي و حوزه بندي انتخابات
6- شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
7- مديريت اجرايي انتخابات
8- مديريت تضمين سلامت انتخابات