اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۸حقوق قراردادها در اروپا «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۶۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۴۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تشكيل، اعتبار و محتواي قراردادها
2-قرارداد و اشخاص ثالث
3-مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران
4-حقوق قراردادها به لحاظ نظري و عملي
5-مذاکره و تشکيل قراردادها
6- تفسير قراردادها
7-تكامل‌ تاريخي‌ و اهميت‌ اقتصادي
8-حقوق قراردادها به لحاظ نظري و عملي
9-قرارداد به نفع اشخاص ثالث