اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۹۸مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۰۴۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم،کليات و تحولات حقوق مالکيت ادبي و هنري
2-ماهيّت و مباني حقوق مالکيت ادبي و هنري
3- تعريف حقوق مالکيت ادبي و هنري
4- منابع حقوق مالکيت ادبي و هنري
5- حقوق مادي يا اقتصادي
6-حقوق معنوي يا اخلاقي
7-استثنائات در حقوق مالکيت ادبي و هنري
8-آثار مورد حمايت حقوق مالکيت ادبي و هنري
9- سير تحولات حقوق مالکيت ادبي و هنري در کشورهاي خارجي و ايران