اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۷

مجموعه اسناد کاربردی حمل و نقل بین المللی کالا (زمینی - هوایی - دریایی)« بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۳۱۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۴۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-حمل و نقل زميني کالا
2-کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بين‌المللي کالا (کنوانسيون24 مه1980 ژنو)
3-مقررات راجع به مسائل گمرکات در ارتباط با حمل و نقل مرکب بينالمللي کالا
4-کنوانسيون گمرکي مربوط به حمل و نقل بين‌المللي کالا در جادهها تحت کارنه هاي تير ژنو- 15 ژانويه 1959
5-قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي کالا از طريق جاده و پروتکل اصلاحي آن
6-قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد گمرکي ترانزيت بينالمللي کالاها
7-قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بينالمللي هماهنگي کنترلهاي مرزي کالاها
8-حمل و نقل هوايي کالا
9-حمل و نقل دريايي