اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۶۸مسئولیت مدنی در فضای سایبر «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۱۵۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم، ماهيت و خصوصيات فضاي مجازي و جايگاه آن در مقررات موضوعه
2-بازيگران حاضر در فضاي مجازي و مصاديق موجد مسئوليت
3- محدويت‌هاي اعمال قواعد مسئوليت مدني در فضاي مجازي
4- منابع و مباني مسئوليت مدني قابل اعمال در فضاي مجازي
5- نظريه‌ها و أشکال مسئوليت مدني در فضاي مجازي
6- مباني مسئوليت واسطه‌ها در قبال اعمال زيانبار کاربران
7- مباني مسئوليت واسطه‌ها درقبال اعمال زيانبار مستقيم
8- مباني و شرايط مسئوليت مدني دولت در فضاي مجازي
9- تطبيق مباني و ارکان مسئوليت مدني بر عملکرد بازيگران حاضر در فضاي مجازي