جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۷۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۳

آیات الاحکام تطبیقی «حقوقی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۲۸۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۶۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-قواعد عمومي قراردادها
2- بيع
3-قرض
4-اجاره
5-جعاله
6-شرکت
7- مضاربه
8-صلح
9- احکام صلح از ديدگاه فقه جعفري
10-....