اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۹

حقوق حمل و نقل ریلی «بازچاپ 1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۶۰۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سير تاريخي و اهميت «حمل و نقل ريلي» و مقررات ناظر بر آن، قرارداد حمل و نقل، مفاهيم و ويژگي‌هاي کنوانسيون‌هاي «حمل و نقل ريلي» و موارد خارج از شمول آن‌ها
2- مسئوليت متصدي حمل و نقل ريلي، شرايط تحقق، مبنا و آثار مسئوليت
3- موارد معافيت از مسئوليت متصدي حمل و نقل ريلي
4- حدود مسئوليت
5- پرداخت غرامت و شيوه ارزيابي آن
6- تحديد مسئوليت و موارد عدم اجراي آن
7-زمان و مکان اقامه دعوا
8- طرفين دعوا (خواهان و خوانده)