اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۵۳الزام مرجع داوری به رعایت قواعد موجد حق «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۹۷۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - تعاريف؛ مفاهيم؛ اصول؛ مبنا و چرايي رعايت قواعد موجد حق
2- تاريخچه، مفهوم، محاسن ومعايب داوري
3- انواع داوري در حقوق ايران
4- قرارداد و موافقت نامه داوري
5- مداخله محاكم دولتي در روند داوري
6- راي داور و حدود و صغور آن
7- نوع شکايت از راي داور و جهات آن
8- اهميت شناخت قواعد موجد حق
9- تشخيص قواعد موجد حق در داوري
10- اثر اعتراض به عدم رعايت قواعد موجد حق توسط داور
11- ...