اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۴

ماهیت و آثار تعارض دادگاههای ملی و مراجع داوری بین المللی (مطالعه تطبیقی)«بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۷۴۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۹۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات، مفاهيم، ويژگي‌ها، ماهيت، و انواع داوري
2- ماهيت و آثار تعارض دادگاه‌هاي ملي و مراجع داوري بين‌المللي
3- تعارض قوانين در مراجع بين‌المللي
4- شرايط شناسايي و اجراي آراي داوري‌هاي بين‌المللي
5- نتيجه گيري و پيشنهادها
6- .....