اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۷

مبانی فقهی و حقوقی امارات قضایی در نظام نوین دادرسی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۵۱۷

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۵۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسي
2- تفاوت اماره و اصل
3- امارات قضايي
4- تفاوت اماره قضايي با اماره قانوني
5- فلسفه ي وجودي امارات قضايي در حقوق ايران
6- مصاديق اماره قضايي
7- منشاء امارات قضايي
8- مشروعيت امارت قضايي از ديدگاه فقهي
9- .....