اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۱۲قوانین کیفری ترکیه «ویراست دوم»

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۸۳۸

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفادکلي
2- قواعد اساسي، تعاريف و حيطه کاربرد
3- اصل مسئوليت کيفري
4- مفاد خاص
5- جرايم بين المللي
6- جرايم عليه اشخاص
7- اطلاعاتي مختصر راجع به تاريخچه ترکيه