اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۱۵

حقوق شهری و شهرسازی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۰۶۰

سال چاپ:۱۴۰۱

۴۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ مفاهيم‌، تعاريف و مباني حقوق شهري
2 ـ شهروند و مديريت شهري
3 ـ اراضي شهري
4 ـ اموال‌، مالکيت و دارايي‌هاي شهر
5 ـ محدوديتهاي شهرسازي و محدوده‌هاي شهري
6 ـ تملک املاک و اراضي مورد نياز شهر
7ـ در تکاليف ساختماني
8 ـ تخلفات ساختماني
9 ـ مراجع قضاوتي در قانون شهرداري
10 ـ گزيده آراء وحدت رويه مربوط به حقوق شهري (ضميمه‌)