جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۵

درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری جلد 2 «حقوق ماهوی جنایات بین المللی»(بازچاپ1400)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۸۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۵۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- حقوق ماهوي جنايات بين المللي
2- نسل زدايي
3- گروهاي مورد حمايت
4- عناصر رواني
5- شيوه هاي ديگر همکاري در جنايت نسل زدايي
6- تجاوز جنسي
7- نيروهاي ملل متحد
8- جنايات فراملي ، تروريسم و شکنجه
9- قطعنامه هاي شوراي امنيت