اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۹حقوق معاهدات بین المللی «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۶۱۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و مفاهيم نظري
2- اصطلاح شناسي در معاهدات بين‌المللي
3- طبقه بندي معاهدات و مروري بر قواعد آمره
4- طبقه بندي معاهدات بين‌المللي
5- قواعد آمره و تعهدات عام الشمول
6- تشريفات انعقاد و اجراي معاهده
7- نحوه اجرا و آثار معاهدات بين‌المللي
8- شرط در معاهدات بين‌المللي
9- تفسير، اصلاح و اختتام معاهدات بين‌المللي
10-