جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۱

حقوق معاهدات بین المللی «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۶۱۶

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۲۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات و مفاهيم نظري
2- اصطلاح شناسي در معاهدات بين‌المللي
3- طبقه بندي معاهدات و مروري بر قواعد آمره
4- طبقه بندي معاهدات بين‌المللي
5- قواعد آمره و تعهدات عام الشمول
6- تشريفات انعقاد و اجراي معاهده
7- نحوه اجرا و آثار معاهدات بين‌المللي
8- شرط در معاهدات بين‌المللي
9- تفسير، اصلاح و اختتام معاهدات بين‌المللي
10-