اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۰۲

اندیشه های حقوق عمومی جلد 1 « بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۳۳

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
نظريات و نظريه‌پردازي در حقوق عمومي»
1- مساله دين در حقوق عمومي
2- نظريه‌پردازي در حقوق عمومي؛ مهندسي اجتماعي
« حقوق عمومي در انديشه نظريه‌پردازان مسلمان»
1- حقوق عمومي در انديشه ماوردي (1058-972 م.)
2- حقوق عمومي در انديشه جعفري تبريزي (1998-1923 م.)
« حقوق عمومي در انديشه نظريه‌پردازان مغرب زمين»
1- حقوق عمومي در انديشه بُدن (1596-1530 م.)
2- حقوق عمومي در انديشه لئون دوگي (1928-1859 م.)
3- رهيافتهاي حقوق عمومي در انديشه پارسونز (1979-1902 م.)
4- عمومي در انديشه‌هارت (1992-1907 م.