اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۸شرایط و شیوه های قبولی «بررسی تطبیقی» در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی «بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۵۵۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قبولي و شرايط آن
2- شرايط قبولي معتبر
3- استرداد قبول
4- روشهاي اعلام قبولي در عقود حضوري
5- اعلام قبولي در روش هاي حضوري انعقاد قرارداد
6- روشهاي اعلام قبولي در موارد خاص
7- اعلام قبولي در روش هاي غيرحضوري انعقاد قرارداد
8- اعلام قبولي در روش هاي الکترونيکي انعقاد قرارداد
9- استرداد قبول پس از ارسال
10-.....