جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۱

شرایط و شیوه های قبولی «بررسی تطبیقی» در حقوق ایران، انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۵۵۵

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۷۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۵۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- قبولي و شرايط آن
2- شرايط قبولي معتبر
3- استرداد قبول
4- روشهاي اعلام قبولي در عقود حضوري
5- اعلام قبولي در روش هاي حضوري انعقاد قرارداد
6- روشهاي اعلام قبولي در موارد خاص
7- اعلام قبولي در روش هاي غيرحضوري انعقاد قرارداد
8- اعلام قبولي در روش هاي الکترونيکي انعقاد قرارداد
9- استرداد قبول پس از ارسال
10-.....