اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۸قانون جدیدآیین دادرسی کیفری

دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۷۲۷

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۲۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۱۰
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کشف جرم وتحقيقات مقدماتي
2-دادگاههاي کيفري ، رسيدگي و صدور رأي
3- هزينه دادرسي