اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۰۷

حقوق حمل و نقل دریایی «بازچاپ 1401»


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۹۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۴۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۵
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سير تاريخي مقررات ناظر بر حمل ونقل دريايي
2- قرارداد حمل ونقل دريايي
3- بررسي برخي مفاهيم مندرج در کنوانسيونها
4-مسئوليت متصدي حمل و نقل دريايي و موارد معافت آن
5- موارد معافيت متصدي حمل و نقل دريايي
6- اثبات متصدي حمل و نقل و دعوي جبران خسارت
7- رژيم حقوقي حاکم بر دعوي
8- ويژگي هاي کنوانسيونهاي بروکسل و هامبورگ
9- آثار مسئوليت