اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۴معکوس کردن بار اثبات دلیل در آیین دادرسی کیفری «بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۰۹۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ديدگاههاي بنيادي اروپايي ( طبيعت آدمي )
2- ديدگاه بنيادي اسلامي (فطرت آدمي )
3- ديدگاه فلسفي اروپايي
4- ديدگاه فاسفي اسلامي
5- تضمينات محوري
6- تضمينات اساسي
7- وضعيت معکوس کردن بار اثبات دليل و انعکاس آن در اسناد بين المللي ، فقه اسلامي و حقوق داخلي
8- جرائم خاص
9- مغايرت معکوس کردن بار اثبات دليل با حف سکوت متهم