اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۴فن دفاع در امور حقوقی و کیفری جلد 1 «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۸۱

سال چاپ:۱۳۹۵

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آموزه ها ، گفته ها و بايسته هايي براي دانشجويان حقوق
2-موفقيت در آزمون وکالت
3- گذران دوران کارآموزي وکالت
4- شب تحليف
5- خصوصيات و شرايط دفتر يک وکيل
6- شرايط ظاهري وکيل و حضور در دادگاهها
7- نحوه برخورد با موکل و طرف دعوا
8- نحوه ارائه مشاورات
9- نحوه تنظيم قراردادوکالت
10- درآمد و بازنشستگي وکيل