اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۹۹حقوق دریاها «مناطق دریایی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۲۱۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۴۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آبهاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران
2- هماهنگي نظام حقوقي آبهاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران و تحديد حدود آن با موازين حقوق بين‌الملل دريا
3- انطباق نظم حقوقي عبور بي‌ضرر و صلاحيت قضائي جمهوري اسلامي ايران با قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل
4- آبهاي تحت حقوق حاكمه جمهوري اسلامي ايران
5- بررسي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در مناطق نظارت و انحصاري اقتصادي و فلات قاره و انطباق آنها با موازين حقوق بين‌الملل دريا
6- صلاحيتهاي انحصاري جمهوري اسلامي ايران در مناطق انحصاري قتصادي و فلات قاره و انطباق آنها با موازين حقوق بينالملل
7- «نحديد حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مقابل و مجاور خود