اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۹

بررسی فقهی، حقوقی و اخلاقی قرارداد انجماد جنین و گامت

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۵۰۰

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۰۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تشريح فرايند انجماد
2- نحوه و روشهاي انجماد
3- تبيين ماهيّت حقوقي جنين و گامت¬هاي منجمد
4- تعيين صاحب اختيار جنين‌هاي آزمايشگاهي
5- تبيين نوع رابطه‌ي موجود بين جنين و گامت¬هاي منجمد با صاحبانشان
6- ررسي شرايط صحّت قرارداد انجماد جنين و گامت
7- بررسي تعهدات طرفين، ضمانت اجرايشان، انحلال و اقدامات پس از انحلال قرارداد انجماد جنين و گامت
8- بررسي تعهدات طرفين قرارداد انجماد جنين و گامت
9- اقدامات پس از انحلال قرارداد