اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۴مراجع شبه قضایی «صلاحیت ها، وظایف و اختیارات» «بازچاپ1401»

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۲۰۳

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مراجع شبه قضايي حل اختلاف
2-کميسون ماده 77 قانون شهرداري
3- کميسيون ماده 99 قانون شهرداري
4- کميسيون ماده 100 قانون شهرداري
5- کميسيون رسيدگي به اعتراض نسبت به تعطيل ، تخريب و انتقال مشاغل و کسب‌هاي مزاحم و پر سرو صدا
6- مراجع انتظامي
7- هيأت عالي انتظامي‌مالياتي
8- دادستاني انتظامي‌مالياتي
9- هيأتهاي بدوي و تجديد نظر نظام صنفي
10- يأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان )