جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۳۱۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲

زمینه های ایجاد گسترش پولشویی در اقتصاد ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۴۱۸

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۵۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۱۸۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- پولشويي چيست؟
2- موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيکي (با تأکيد بر قاچاق به عنوان يکي از جرائم منشأ پولشويي)
3- شرايط و مؤلفه‌هاي اقتصادي
4- ناپايداري و تضادهاي اقتصادي و سياسي
5- شرايط و مؤلفه‌هاي حقوقي
6- شرايط و مؤلفه‌هاي فرهنگي- اجتماعي