اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۱۱

مبانی حقوق عمومی در غرب «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۵۸۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۵۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ريشه ها
2- شکل گيري
3- دانش حق سياسي( قسمت اول)
4- دانش حق سياسي(قسمت دوم)
5- دولت
6- اساسنامه دولت
7- اساسنامه
8- حقهاي مبتني بر قانون اساسي
9- حکومت
10-بناي نوين حقوق عمومي