جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۳

تحلیل حقوقی قراردادهای بی .او.تی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۴۳۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۴۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۴۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- آشنايي با قرارداد بي.او.تي
2- تاريخچه پيدايش قراردادهاي بي.او.تي
3- نگاهي اجمالي به ارکان قرارداد بي.او.تي
4- انواع قراردادهاي منعقده براساس سيستم بي.او.تي
5- نگاهي به شروط و مفاد قرارداد
6- مراحل اجرايي قرارداد بي.او.تي
7- بررسي مفاد قرارداد بي.او.تي
8- بررسي ماهيت حقوقي قرارداد بي.او.تي
9- ماهيت حقوقي قرارداد بي.او.تي
10- مقايسه قرارداد بي.او.تي با نهادهاي حقوقي مشابه داخلي و بين المللي
11 -