اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۴

قانون مدنی در ارجاع به تفسیر


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۶۳۳

سال چاپ:۱۳۹۴

۵۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
2- در بيان اموال و مالکيت به طور کلي
3- در اسباب تملک
4- در ارث
5- دراشخاص
6- در نکاح
7- در اولاد
8- درادله اثبات دعوي
9- در اقرار
10- ....