اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۰۸حقوق مدنی پیشرفته جلد 1« بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۰۲۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- نقش اسناد در بيع اموال غير منقول
2- اسناد و جايگاه آن در قوانين موضوعه و رويه قضايي
3- برسي و تبيين ماهيت حقوقي تنظيم سند رسمي در بيع اموال غيرمنقول
4- اقدامات خواهان جهت مقابله با مسائل و موانع مواجه شده در جريان رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي
5- قراردادهاي ساخت و ساز
6- قرارداد پيمانکاري
7-قرارداد پيش فروش ساختمان و راهکارهاي حقوقي مختص به آن
8- قرارداد مشارکت در ساخت
9- .....