جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۷

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۰۸۱

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۸۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۹۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- وظايف دولت‌ها و بهره برداري از ميادين مشترک نفت و گاز از نظرحقوق ب.م
2- حاکميت دولت بر قراردادهاي بين المللي
3- قرارداد‌هاي بين‌المللي
4- انواع قراردادها و نظام حقوقي در قراردادهاي نفتي
5- نمونه‌هايي از امتياز‌هاي نفتي
6- انواع قراردادهاي صنعت نفت از نظر عرصه فعاليت