جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۷

تاثیر تحریم بر سلامت و بهداشت عمومی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۱۵۹

سال چاپ:۱۳۹۵

۱۴۵ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۸۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- نگاهي به مفاهيم تحريم و سلامت عمومي
2- سلامت عمومي، مفهوم و ضرورت آن
3- مفهوم تحريم و گونه‌هاي آن
4- سوابق و جوانب مختلف تحريم
5- اهداف تحريم‌ها عليه ايران
6- قانون دامـاتو‌ و تقابل آن بااصل تساوي حاکميت دولتها
7- تاثير تحريم‌ها بر سلامت عمومي
8- تاثير تحريمها بر مناسبات بهداشتي بين‌المللي و مسئوليت بين‌المللي ناشي از نقض آن
9- تحريم و تاثير آن بر برنامهها و سياستهاي سازمان جهاني بهداشت
10- مسئوليت بين‌المللي ناشي از نقض حق بر بهداشت از رهگذر تحريم