اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۲۴خود آموز حقوق اساسی «بازچاپ 1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۵۸۶۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق اساسي يک
2- ويژگي هاي حقوق اساسي
3- اشکال دولت - کشور
4- حقوق فردي و آزادي هاي عمومي
5- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
6- زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
7- حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
8- شوراي عالي امنيت ملي